Xưởng

Các nhà máy của chúng tôi đặt tại Vô Tích, Tuyền Châu và Phật Sơn, rất gần với các cảng chính giúp chúng tôi cắt giảm thời gian giao hàng. Tất cả các nhà máy của chúng tôi đều đạt tiêu chuẩn chứng nhận quản lý chất lượng ISO9001 và báo cáo thử nghiệm MA/CNAS. Ngoài ra, các nhà máy của chúng tôi có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể, chẳng hạn như CE, TUV cũng như các tiêu chuẩn khác.